Clive Ponting

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Clive Ponting inleder med en dramatisk skildring av morden i Sarajevo den 28 juni 1914, hur utvecklingen sedan snurrar vidare och blir alltmer omöjlig att kontrollera. Spänningen stiger för varje sida medan redogörelsen rör sig mellan Europas huvudstäder och återger händelseutvecklingen dag för dag och till slut timme för timme. Första världskriget krossade det gamla Europa. Under fyra års strider dödades närmare nio miljoner soldater och över tio miljoner civila. När kriget var slut hade tre stora europeiska riken - Tyskland, Österrike-Ungern och Ryssland - slagits i spillror. Hur kunde det ske? 1914 hade Europa haft fred i fyrtio år, alla tvister hade lösts med diplomati. Tretton dagar berättar om bristande kommunikationer, ödesdigra beslut och militära drag som samfällt ledde fram till krigsutbrottet - en märklig skildring av personligheter och diplomati under de sista veckorna av en era när telefonnäten var helt nya och regeringarna fick förlita sig på kodade telegram och personliga möten mellan ambassadörer. När kriget var slut demoniserades Tyskland av omvärlden. Fredsfördraget i Versailles innehöll en klausul där Tyskland utpekades som skyldigt och anklagades för "grova brott mot internationell moral", ett fördömande som författaren tillbakavisar efter sin grundliga genomgång av de komplicerade diplomatiska dokumenten. Hans tolkning avvisar också tesen att Europa år 1914 hade nått fram till en kokpunkt som gjorde kriget oundvikligt. Clive Ponting är docent i statskunskap vid University of Wales i Swansea, Storbritannien. Han har skrivit ett flertal böcker, däribland den internationella bestsellern A Green History of the World, en kontroversiell biografi om Winston Churchill samt Armageddon: The Second World War. Hans senaste skrifter är The Pimlico History of the Twentieth Century och World History: A New Perspective. Nu arbetar han med en ny bok om Krimkriget.

Läs mer

Clive Ponting

Tretton dagar