Hans Pålsson

Utforska författaren

Hans Pålsson är konsertpianist, huvudlärare i piano vid Musikhögskolan i Malmö och professor vid Lunds universitet. Vid sidan om turnéer och uppdrag har han rikt dokumenterat sin musik på CD-skivor samt skrivit om musik för olika tidskrifter. Genom TV-serien I döda mästares sällskap har han nått ut till en ny stor publik för den klassiska musiken.

Utgivning

Om boken

I Tankar om musik låter oss musikprofessorn och konsertpianisten Hans Pålsson blicka in i ett långt musiklivs reflexioner och funderingar. Såtillvida är han inte bara "botanisten" som vet utan själva "blomman" som avslöjar sina hemligheter!
Musiken är ett mirakel, och för att ta emot det krävs endast ett öppet sinne. Musikens språk är universellt och binder oss inte heller vid ord och bilders meningar utan tränger rakt in i vårt innersta. Den förblir dock ett mysterium även om vi berikar vår upplevelse med kunskap. Man skulle kunna hävda att musiken levandegör våra inre liv, gestaltar våra känslors växlingar och lär oss förstå oss själva. Hans Pålssons texter springer ur upplevelsen av musik, och tankarna vänder sig till lyssnare och musicerande utövare på alla nivåer. Här finns dråpliga anekdoter från konsertpodiet, minnen av mer eller mindre motsträviga instrument, möten med levande och döda mästare, pedagogiska betraktelser, reflexioner över musikens symboler samt tankar om musikens befriande samspel med andra konstarter.

Läs mer

Hans Pålsson

Tankar om musik