Piers Paul Read

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Få ämnen har fascinerat vår tids människor så mycket som tempelriddarna. Vi möter dem i Walter Scotts Ivanhoe, i Wagners Parcifal, i sagan om den heliga Graal. Men vilka var de? Vad låg bakom deras makt? Och vad orsakade deras undergång? I denna spännande skildring ger Piers Paul Read mot bakgrund av den senaste historiska forskningen en ingående skildring av denna multinationella styrka av krigarmunkar som bildade den första andliga riddarorden.

Läs mer

Piers Paul Read

Tempelriddarna

Om boken

I denna spännande skildring skiljer Piers Paul Read fakta från myt och fiktion. Efter en kort inledning om judendomens, kristendomens och islams historia - de tre stora monoteistiska religioner som i århundraden kämpat om Jerusalem - ger han mot bakgrund av den senaste historiska forskningen en ingående skildring av denna multinationella styrka av krigarmunkar som bildade den första andliga riddarorden och var det första stående, tungt beväpnade och uniformerade rytteriet i västerlandet efter antiken. Tempelriddarnas krigiska verksamhet bars upp av en mäktig multinationell organisation, tempelherreorden, som blomstrade ekonomiskt tack vare en effektiv förvaltning av stora gods och en banbrytande internationell bankverksamhet. År 1307 ändade dock deras makt, när Filip IV lät gripa tempelriddarna i Frankrike och beslagtog deras tillgångar. Under tortyr avtvingades de bekännelser om hädelse, kätteri och homosexuella handlingar. År 1312 upplöste påven Clemens V orden. Var tempelriddarna skyldiga till anklagelserna? Och på vilket sätt är deras historia av intresse idag? Read avslutar med att berätta om eftervärldens syn på Tempelriddarna och pekar på intressanta paralleller mellan medeltiden och vår egen tid. Innan dess har han dock hunnit berätta inte bara Tempelherreordens historia utan hela historien om korstågen till det Heliga landet och skildrat många färgstarka personligheter som deltog i dem. Piers Paul Read, som studerat historia vid Cambridge, har tidigare utgivit tolv kritikerrosade romaner och tre faktaböcker, inklusive den internationella bästsäljaren Alive. Dramat i Anderna.

Läs mer

Tempelriddarna

Dick Harrison, Piers Paul Read

Tempelriddarna