Anita Persson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Strindberg och Stockholm hör nära samman. I denna guidebok tar Anita Persson oss med till ett antal platser där Strindberg bott och verkat: på Södermalm, Östermalm, i Vasastan och på Djurgården men också till flera skärgårdsöar. Vi får ta del av hans egna idéer och tankar om just dessa platser, och till varje vandring finns en karta, fotografier från Strindbergs tid samt nytagna som visar hur det ser ut idag.

Anita Persson har arbetat på Strindbergsmuseet i många år och varit aktiv i Strindbergssällskapet. Hennes vandringar i Strindbergs fotspår har alltid varit välbesökta och mycket uppskattade.

Läs mer

Anita Persson

Vandra med August Strindberg