Michael Roberts

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Frihetstiden har fått sitt namn av den relativa frihet i statsskick och samhällsliv som kom efter det karolinska enväldets sammanbrott 1719 i och med Karl XII:s död och varade fram till Gustav III:s statskupp 1772. Under denna tid rådde ekonomisk tillväxt och vetenskap och kulturliv blomstrade. Läskunnigheten spreds från de övre lagren till borgerskapet. I sin bok ger Michael Roberts en fascinerande bild av denna epok då det moderna Sverige mödosamt och ofta dramatiskt började ta form. Han är en god berättare i sann anglosaxisk tradition och lyckas lyfta fram poänger i den svenska historien med klart humoristiska inslag. Sverige under frihetstiden utkom första gången 1995. Idag är 1700-talet aktuellt. Ett exempel på detta är den gångna sommarens utställning på Gripsholms slott med inredningar och porträtt från 1700-talet. Ett annat är intresset för de vackra 1700-talsmöbler som Nationalmuseum (Lars Sjöberg) arbetade fram för några år sedan. En anledning så god som någon till återutgivningen av denna läsvärda bok.. Michael Roberts, född 1908, är professor emeritus i historia i Belfast och har under många år ägnat särskilt intresse för svensk historia och svenskt kulturliv. Under andra världskriget var han brittisk kulturattaché i Sverige. Förutom Sverige under frihetstiden har han skrivit flera böcker om svensk stormaktstid, bl a en om Gustav II Adolf. Dessutom har han översatt Bellman, Gunnar Wennerberg och Birger Sjöberg till engelska.

Läs mer

Michael Roberts

Sverige under frihetstiden