Eva Sanner

Utforska författaren

Eva Sanner är författare, journalist, terapeut (psykosyntesterapi) och kursledare. Hon skriver regelbundet i Tidningen Hälsa och Vi föräldrar med alternativmedicin och friskvård som specialitet.

Utgivning

Om boken

Beröring och kroppskontakt är livsviktig. Det vet vi nu med större säkerhet än någonsin. Det har hänt att spädbarn på barnhem i fattiga länder dött, inte av brist på mat utan av brist på kroppskontakt! Känseln är ett av de sinnen som utvecklas först hos barnen och som behöver stimuleras för att hålla nervsystemet i balans. Oxytocin, samma hormon som lugnar födande och ammande mödrar, frigörs vid beröring. När vuxna masserar barn eller barn masserar varandra blir de lugnare och mer harmoniska. Oxytocinet ökar också genomblödningen i den del av hjärnan som sköter den empatiska förmågan. "Barn som masserar varandra slåss inte" är en sedan länge känd sanning bland de yrkesgrupper som använder sig av massage i sitt arbete. Många vittnar om förändringar till det bättre i barngrupper som tidigare varit stökiga. Här ges inspiration och utförlig instruktion i en och samma bok. Eva Sanner är författare, terapeut och kursledare. I boken redovisar hon intervjuer med förskollärare, speciallärare, föräldrar m.fl, alla med stor erfarenhet av barnmassage. Hon beskriver också ingående och med utförliga instruktioner hur massage fungerar i ett antal olika sammanhang med barn och ungdomar. Anton Svedbergs instruktiva bilder bidrar ytterligare till att göra boken blir en verkligt praktisk handbok - lär dig massera själv! Hans Axelson, grundaren av Axelsons gymnastiska institut som i år firar 40-årsjubileum, har skrivit förordet.

Läs mer

Eva Sanner

Massage för barn och ungdomar