Ulla -Britt Strömberg

Utforska författaren

Ulla-Britt Strömberg är vetenskapsjournalist med mångårig erfarenhet av att popularisera forskningsresultat.