Elisabeth Svalin

Foto: Mats Johansson

Utforska författaren

Elisabeth Svalin är kulturvetare och skribent med trädgård, historia och arkitektur som ämnesområden. Sedan 1988 skriver hon regelbundet i tidningen Hemträdgården och en del andra tidskrifter. Hon åker runt och föreläser om trädgård och håller ibland kurser i trädgårdshistoria. Huvudämnen som kulturvetare är historia, etnologi och bebyggelsehistoria och byggnadsvård. Elisabeth Svalin är även utbildad fotograf. På andra förlag har hon tidigare givit ut Den gröna labyrinten och medverkat i Stockholm - vår gröna stad.

Utgivning

Om boken

Vad kan bättre än den formade häcken skapa trädgårdens rum! Den smälter omärkligt in, samtidigt som den är en grön mur utåt.
Att formklippa buskar är roligt men kräver en del kunskaper. Dessa förmedlar Elisabeth Svalin på ett underhållande sätt i både text och bild. Hon börjar med att berätta de klippta växternas historia i Europa. Sedan går hon in på lämpligt växtmaterial och speciell vård. Formen kan både vara traditionell eller mycket fantasifull, exempel från utländska och svenska trädgårdar samt intervju med klippexpert. Häckklippning behandlas ingående och boken avslutas med förslag till placering av klippta växter i trädgården eller inomhus i kruka.

Läs mer

Elisabeth Svalin

Klippa buskar och häckar