Lennart Svensson

Utforska författaren

Lennarts Svensson är professor vid Pedagogiska institutionen vid Lunds universitet och har lång erfarenhet av forskning och undervisning.