Karin Taube

Utforska författaren

Karin Taube är professor i pedagogik med inriktning mot barns läs- och skrivutveckling. Hon har tidigare skrivit bl a Läsinlärning och självförtroende och Barns tidiga läsning.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Karin Taube

Läsinlärning och självförtroende