Torbjörn Tännsjö

Foto: Eva Stööp

Utforska författaren

Torbjörn Tännsjö är författare till boken Du skall understundom dräpa! Han har också skrivit Grundbok i normativ etik, Vårdetik m.fl.

Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han är välkänd både i Sverige och internationellt. Han har skrivit en lång rad böcker och artiklar inom moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik.