Poul Erik Töjner

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Poul Erik Tøjner, en av Nordens ledande kulturskribenter och chef för Louisiana-museet, har valt ut och ordnat ur de över 1000 sidor texter av Munch som sedan hans död legat i Munch-museets arkiv. Texterna åtföljs av ett rikt urval av bilder, fotografier, manuskript och tryck. Resultatet har blivit ett praktverk: en komposition som blåser liv i Munchs universum. Tøjner inleder med en essä som ger en uppfriskande ny syn på Munch: Munch även som ytans artist, inte bara själsdjupets grubblare. Munch som Warhol!

Läs mer

Poul Erik Töjner

Munch