Alan Watts

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

I denna lilla bok är allt vad moln heter intressant. Man utgår från 24 färgfoton av molnformationer, går in i en liten tabell och får svar på ett antal frågor. Upplägget är genialt enkelt. Informationen kan till exempel gälla temperaturförändringar, nederbörd, sikt, vindstyrka m.m. Oumbärlig för friluftsmänniskor, lantbrukare, fiskare, båtfolk, semesterfirare och alla andra för vilka vädret den närmaste tiden har en avgörande betydelse. Alan Watts är engelsk meteorolog, författare och seglare sedan många år. Översättaren Hans Alexandersson, meteorolog vid SMHI i Norrköping, har anpassat texten till svenska förhållanden.

Läs mer

Alan Watts

Hur blir vädret?