Claes-Göran Wetterholm

Utforska författaren

Claes-Göran Wetterholm är fartygshistoriker och etnolog. Han har skrivit en rad böcker om fartyg och deras historia: Skrufångaren Per Brahe, s/s Trafik af Hjo, Vrak i svenska vatten och Titanic. Som en av världens främsta experter på Titanic har han medverkat i flera bok-, film-, radio- och utställningsprojekt. Tillsammans med Sjöhistoriska museet i Stockholm skapade han 1987 och 1991 de stora utställningarna om Titanic samt 1996 Emigranttrafiken över Atlanten. Dessutom har han varit anlitad vid stora utställningar om Titanic i Hamburg, Zürich och München. Hösten 2002 utkom Claes-Göran Wetterholm med ett stycke europeisk nutidshistoria - boken om fyra av tidernas största fartygskatastrofer under andra världskrigets sista dagar - Dödens hav. Hösten 2005 är han aktuell med Lusitanias undergång, i vilken han skildrar en händelse som i Sverige idag nästan är helt bortglömd men som i själva verket kom att påverka utgången av första världskriget.

Utgivning

Om boken

Ett av världens största fartyg, Lusitania, sänktes den 7 maj 1915 av en tysk ubåt och nästan 1 200 människor omkom. Ombord fanns över 100 amerikanska passagerare. Detta kom att utlösa en kris mellan det kejserliga Tyskland och Förenta Staterna, som ännu inte hade kommit med i första världskriget. Sänkningen blev den enskilt största bidragande orsaken till att president Wilson sedermera lät USA gå med i kriget på de allierades sida och därmed kom Tyskland och axelmakterna att gå förlorande ur kriget. De fredsvillkor som Tyskland måste uppfylla var mycket hårda och de kom att skapa en enorm revanschlust, som Adolf Hitler kunde använda sig av för att komma till makten.

Lusitania torpederades utan förvarning den 7 maj 1915 och sjönk på endast 18 minuter. Efteråt kom anklagelser och motanklagelser att skickas mellan Tyskland, Amerika och Storbitannien.
Vad fanns egentligen i Lusitanias last? Var det som engelsmännen hävdade endast ost, pälsar och annat alldagligt gods, eller hade tyskarna rätt i att det i själva verket var en förfalskad lastlista där det egentliga godset var högexplosivt kontraband?

Det är segrarna som skriver historien, och kanhända var det i själva verket så att Lusitania var ett förment "neutralt" passagerarfartyg med civila passagerare. Var det i stället så att man utnyttjade passagerarna som mänskliga sköldar för att frakta krigsmateriel?
Denna spännande, märkliga och intrikata historia berättas för första gången i bokform på svenska.

Läs mer

Claes-Göran Wetterholm

Lusitanias undergång

Om boken

Historien om det som inträffade i Östersjön 1945 saknar motstycke och har aldrig tidigare berättats i Sverige. Torpederade av ryska ubåtar och bombade av brittiska RAF dog här över 25.000 oskyldiga människor i fyra av tidernas största fartygskatastrofer under andra världskrigets sista dagar. I januari 1945 sänkte en rysk u-båt det stora tyska motorfartyget Wilhelm Gustloff. Av de drygt 10.000 människorna ombord räddades knappt 1000! Samma u-båt sänkte två veckor senare lasarettsfartyget General von Steuben, varvid nästan 4000 människor följde farttyget i djupet. I april sänktes motorfartyget Goya av en annan rysk u-båt. Ombord fanns nästan 7000 människor. Fartyget försvann på sju minuter och endast 198 liv kunde räddas. I maj bombade engelska RAF tre fartyg, ovetande om att nazisterna där packat ihop nästan 8000 fångar från ett flertal koncentrationsläger. Resultatet blev förödande: några dagar före fredsslutet omkom mer än 6000 människor på dessa fartyg. Ingen bok har tidigare skrivits om dessa om dessa gigantiska och tragiska fartygskatastrofer i vår omdelbara närhet. (I Tyskland har dock historien aktualiserats då Günther Grass just kommit med en bok där bland annat sänkningen av Wilhem Gustloff behandlas).

Läs mer

Dödens hav

Claes-Göran Wetterholm

Dödens hav