Roy Willis

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Myterna gestaltar och ger mening och innebörd åt de grundläggande erfarenheterna i människans liv: födelse och död, konflikter, förluster, försoning, årstidernas gång, etc. På ett tidlöst symbolspråk talar de ännu idag till den moderna människan i hennes livsproblematik. Prismas stora bok om mytologi är en lika kunnig som omfattande sammanställning av världens viktigaste myter och mytologiska traditioner. Under ledning av Roy Willis har ett tjugotal ledande forskare vaskat fram själva essensen i varje regions myter och traditioner. De guidar oss in i myternas komplicerade värld och låter oss möta de viktigaste gestalterna, de enskilda berättelserna samt de stora sammanhängande traditionerna Boken inleds med en sammanfattning av teorierna om myternas uppkomst och innebörd, och hur de förs vidare genom generationerna. Det andra avsnittet berättar om teman som återkommer i många olika civilisationer. Det tredje och största avsnittet behandlar, världsdel för världsdel, de stora mytskapande kulturerna. Varje områdes mytologi beskrivs översiktligt medan karaktäristiska teman skildras mer detaljerat.

Läs mer

Roy Willis

Prismas stora bok om mytologi