Dalai Lama

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vägen till ett meningsfullt liv visar hur du öppnar ditt hjärta och ditt sinne för verkligheten, hur du går till väga för att avhålla dig ifrån att handla ont - det vill säga hur du blir en bättre människa - och icke minst hur du bibehåller ett mentalt lugn i en orolig värld. Boken är uppdelad i ett antal steg som leder läsare av alla trosriktningar mot ett, i buddistisk mening, "upplyst" sinnestillstånd. Den är tänkt att vara en daglig hjälpreda i konsten att - bland annat med hjälp av meditation - utveckla ett moraliskt handlande och sann vishet. Dalai lama visar oss hur vi kan övervinna vardagens problem och förtretliga hinder: alltifrån från ilska och avundsjuka till bristande tillit, osäkerhet och negativt eller kontraproduktivt tänkande. Texten är genomsyrad av författarens levande, lekfulla intellekt och djupa insikt i det mänskliga psyket och vad som binder oss människor samman. Boken blir till sist också en förbluffande illustration av buddismens tidlösa visdom, som lever vidare in i vårt nya århundrade.

Läs mer

Dalai Lama

Ett meningsfullt liv