Mikael Tham

Utforska författaren

Mikael Tham är en känd jägarprofil, skribent och eftersöksspecialist. Mikael Tham är en av dem som har störst erfarenhet av jakt och eftersök på vildsvin i landet. Han kommer från Österlen i Skåne, ett av de första kärnområdena för vildsvin i Sverige. Genom jaktresor på kontinenten och möten med utländska vildsvinsjägare har han skaffat sig ett vidare perspektiv på hur detta komplicerade vilt ska förvaltas och jagas.

Utgivning

Om boken

Bland det mest obehagliga som kan hända en jägare är att skadskjuta ett villebråd. För alla ansvarskännande jägare är det helt naturligt att göra allt som står i dennes makt för att förkorta det skadade djurets lidande. Men det hjälper inte bara med att "vilja" när det gäller, det måste också finnas kunskap.
Att göra jägarmässiga och effektiva eftersök och ha tillgång till effektiva eftersökshundar blir allt viktigare för svenska jägare.
Eftersök på klövvilt vänder sig till jakt- och jakthundsintresserade som vill lära sig mer om skottplatsundersökning, eftersökshundens arbete och hur klövviltet uppträder efter skottet.
I synnerhet är den skriven för dem som vill syssla med eftersök och ge sin hund en omfattande eftersöksträning.
Här beskrivs på ett pedagogiskt sätt hur man ger hunden en grundläggande spårträning och sedan vidareutbildar den till "totverbeller" och "totverweiser", på svenska ungefär "dödskällare" respektive "rapportör". En utbildningsmetod som har sitt ursprung i Tyskland, därför används ofta de tyska termerna även i Sverige.
Alla hundar kan jaga, men det finns vissa raser som är mer lämpade för jakt än andra. I ett av bokens avsnitt presenteras de olika jakthundsraserna och deras specialiteter.

Läs mer

Mikael Tham

Eftersök på klövvilt

Om boken

Vildsvinet är på stark frammarsch i den svenska faunan. Det ställer stora krav på jägare och jakthundar, men idag saknas på många håll både kunskap och erfarenhet av hur detta vilt ska vårdas och jagas.

Från att det första vildsvinet etablerar sig i ett område kan de på några få år bli det, ur både ekonomisk och jaktlig synvinkel, mest dominerande viltet. Därför är det viktigt med goda kunskaper om djurets beteende och hur man går tillväga vid jakten. Denna bok går grundligt igenom vildsvinets biologi. Författaren ställer fakta mot skrönor och tar bland annat upp hur det förhåller sig med detta vilts förmenta farlighet och hur vildsvinsskador på skog och grödor kan bringas till ett minimum. De olika sätten att jaga vildsvin; åtelskytte, drevjakt, tryckjakt och jakt med hund, behandlas utförligt. Här beskrivs genomförande av eftersök på vildsvin och hur vildsvinshunden jagas in. Boken vänder sig i första hand till jägare, men är till stor nytta även för lantbrukare, skogsägare och alla som rör sig i skog och mark.
Dessutom ingår en liten ordlista för icke-jägare.

Läs mer

Vildsvin

Mikael Tham

Vildsvin