Michael Howard

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Med kristallklar tankeskärpa skriver Michael Howard om hur krig funnits lika länge som mänskligheten, medan fred är en relativt sen uppfinning. Dessa tankar är den röda tråden när han tar oss med genom Europas historia, från forntid fram till och med 11 september 2001. Han gör stopp vid avgörande vändpunkter och visar på nya idéer som styrt utvecklingen. Några axplock: under medeltiden sköttes krigandet av krigarkast (riddare m fl) och var legitimerat av prästerskapet och därmed av Gud. Krig var något man tog för givet. Med upplysningstiden kom en ny tid. Människor grep in i sin egen historia på ett mer aktivt sätt. Man kan säga att fred skapades under upplysningen. Speciellt betonar Howard Kants fredsteori som alltjämt intressant för fredsarbete. Kommunismen, nationalismen och nazismen har alla varit aktörer på krig- och fredsarenan, liksom kalla kriget. År 1989 tycktes freden närmare än någonsin, men västvärldens värderingar och dominans ses på många håll i världen som ett hot. Västs kryssningsrobotar må behärska luftrummet, men kalashnikovs regerar fortfarande på marken. Hoppet om en ny och stabil världsordning har än en gång gäckat oss. Denna bok gavs ut första gången 2000 och avslutades då med att författaren mer eller mindre i klartext förutskickade vad som sedan inträffade den 11 september 2001. Då skrev författaren en epilog till där han lika lysande som i övriga boken kommenterar den värld vi lever i idag.

Läs mer

Michael Howard

Fred och krig