Gösta Åberg

Utforska författaren

Gösta Åberg, förlagsredaktör, bokförläggare och författare, har arbetat i bokbranschen sedan 1954. Han var verksam på Prisma 1959–79, de sista sju åren som förlagets vd, och drev därefter förlaget Hammarström & Åberg tillsammans med Stina Hammarström fram till 1991. Han har gett ut många citatböcker, de flesta på Prisma eller på sitt eget förlag, samt på annat förlag Handbok i svenska, Första hjälpen i svenska samt Stora citatboken.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Gösta Åberg

Hur ska det heta?