Preben Bang

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Spåren efter djur och fåglar är "naturens egen skrift", och kan man tyda spår och spårtecken får vistelsen i skog och mark ett helt annat innehåll.
De skygga djuren håller sig oftast undan, men vi kan se fotavtryck, spillning, gnagmärken, ätspår och annat som visar var djuren finns, var de brukar röra sig, vila och söka sin föda.
Om man kan tyda spår och spårtecken blir vandringar i skog och mark både roligare och mer meningsfulla.

Spårboken beskriver spår från ca 200 däggdjur och fåglar från hela Europa med över 240 färgfoton och flera hundra teckningar.
Detta är 9:e, reviderade upplagan.

Läs mer

Preben Bang

Spårboken