Ylva Stockelberg

Utforska författaren

Ylva Stockelberg är uppfödare av kattraserna abessinier och burma. Hon skriver artiklar i olika tidningar och håller kattföreläsningar. När inte katterna upptar hennes tid jobbar hon som managementkonsult hos olika företag.Hon har tidigare utkommit med: Katten i fokus, Kattuppfödning – avel och genetik, Vilken katt passar mig?, Som hund och katt (skriven tillsammans med Ursula Wilby).

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ylva Stockelberg, Kristin Stenmark

Kattuppfödning

Om boken

Vad är det för skillnad mellan en hankatt och en honkatt? Mellan en ung och gammal katt, eller mellan olika kattraser? Hur fungerar kattens inlärning och vad säger egentligen din katt? Och varför tvättar den sig alltid efter att ha ätit? Umgänget med katten blir roligare för både ägare och djur om man vet lite om hur katter fungerar. Här ges spännande inblickar i kattens beteenden. Att vara kattägare idag är något helt annat än förr i tiden då katten införskaffades som råttfångare på landet eller som skeppskatt. Allt fler yrkesarbetande storstadsbor har upptäckt att katten är ett perfekt husdjur som inte kräver lika mycket passning som en hund. Intresset för kattens beteende och för dess behov ökar samtidigt. I Förstå katten får vi lära känna katten, dess sinnen och behov vilket ger nyckeln till att sköta katten på bästa sätt. Boken redogör för hur katter talar med hjälp av doftspråk, kroppsspråk och läten. Olika beteenden har olika funktioner och det är inte alltid lätt att veta vad som orsakar vilket beteende eller hur man kontrollerar det. Författaren ger enkla men samtidigt uttömmande förklaringar till hur och varför katten reagerar på olika stimuli, och tar även upp olika störningar, exempelvis ylleätning och uträttandet av behoven utanför kattlådan. I boken ges svar på ett stort antal frågor som kattägare ställer sig.

Läs mer

Förstå katten

Ylva Stockelberg

Förstå katten

Om boken

Funderar du på att skaffa katt? Eller vill du lära dig mer så att du bättre förstår din katt? Olika kattraser har olika egenskaper. I boken beskrivs katternas egenskaper utförligt och du får veta vilken rasring som arbetar för rasen och hur många som registreras i Sverige. Som extra krydda berättar kattägare om sina egna erfarenheter av olika raser.

Ylva Stockelberg skriver om katter i olika tidningar. Hon har tidigare suttit med i Sveriges Raskatter Riksföbunds avelsråd och är själv uppfödare av abessinier och burma. Hon har tidigare bl.a. utgivit Katten i fokus (1997), Kattuppfödning - avel och genetik (2001) samt Som hund och katt (med Ursula Wilby 2002).

Läs mer

Vilken katt passar mig?

Ylva Stockelberg, Karin Antonisen

Vilken katt passar mig?