Heidi von Born

Foto: Mia Askerlund

Utforska författaren

Heidi von Born är född 1936 i Stockholm. Hon debuterade som 18-åring med en diktsamling och har sedan dess skrivit diktsamlingar, noveller, tv- och radiopjäser och romaner. Hon är framförallt känd för sina självbiografiska skildringar av femtiotalets Stockholm.

Heidi von Born arbetar också som tolk och översättare. Som kritiker har hon bland annat ägnat sig åt att introducera kanadensisk och japansk litteratur. Sedan 80-talets mitt har hon också arbetat på tidskriften 90-tal. 1992 utsågs hon till hedersdoktor vid University of Victoria i Canada.

Heidi von Born tilldelades 2004 priset Stockholm läser för Änglarnas stad. 2008 utkom Ett bländande ljus, den sista romanen om släkten von Morian - de tidigare är Änglarnas stad, En högtidlig yra och Eldprovet.

 

Utmärkelser:

Svenska Dagbladets litteraturpris för Hungerbarnen, 1981
Svenska PEN-klubbens Bernsstipendium Stockholmsskildringarna, 1994
Lars Ahlin-priset, 1996