Piers Brendon

Utforska författaren

Piers Brendon, född 1940 i Cornwall, är författare till en rad historieböcker och biografier. Noter till hans bok Den mörka dalen kan laddas ner här >>

Utgivning

Om boken

Den brittiske historikern Piers Brendon återger de händelser som från den stora depressionen, genom fascism, nazism och Stalinterror ledde fram till det andra världskriget. Här porträtteras inte bara periodens ledande gestalter som Hitler, Stalin och Mussolini, utan också historiens vanligtvis anonyma fotsoldater.

Trettiotalet var tiden mellan två världskrig. Tron på kapitalismen krackelerade i takt med att världsdepressionen ruinerade många miljoner. Det hopp som den unga sovjetstaten utgjort för många bleknade. Världsrevolutionen uteblev och Stalins diktatur tog livet av miljontals människor. I Europa var demokratin inte alls självklar. I många länder hade fascistiska eller auktoritära regimer makten. I bl.a. Frankrike och Spanien gjordes misslyckade försök att förena demokrati och sociala reformer. Demokratins nederlag ledde till det spanska inbördeskriget, Italiens ockupation av Abessinien och Japans av Manchuriet.

Brendon lyckas förena en brett upplagd analys med en ofta förtrollande detaljrikedom. Vi får veta hur det faktiskt såg ut och lät när Japans delegater marscherade ut ur Nationernas Förbund, hurdana sederna var vid de japanska och brittiska hoven, vilka människor som stod vid järnvägsstationen i Guernica när de tyska bomberna började falla, vad Stalin rökte, Hitler åt och Churchill drack. Här porträtteras inte bara ledare och kända personer utan också historiens vanligtvis anonyma fotsoldater. Det här är en historiebok av kött och blod, som upprör och engagerar, bedrövar och väcker hopp.

En av de mest spännande, välskrivna och lättlästa böcker om perioden som skrivits.

Läs mer

Piers Brendon

Den mörka dalen