Hans Henrik Brummer

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Ernst Josephson (1851-1906) tillhör de stora målarna inom svensk konst. I oktober visas på Prins Eugens Waldemarsudde en stor minnesutställning för att fira 150-års minnet av konstnärens födelse innehållande 150 verk, främst måleri och teckningar. Mest känd har Josephson blivit för målningen ?Strömkarlen? som Nationalmuseum vägrade att ta emot som gåva. Josephson var en centralgestalt i det svenska konstlivet på 1880-talet då han var ledare för ?Opponenterna? som kritiserade Konstakademien. Några år senare drabbades han av sinnessjukdom och skapade under denna period en konst som kom att inspirera den svenska modernismen. Boken är ett rikt illustrerat praktverk om denne store konstnär.

Läs mer

Hans Henrik Brummer

Ernst Josephson

Om boken

1988 firade Waldemarsudde sitt 50-årsjubileum som museum. Då prins Eugen avled 1947 testamenterade han hela sin egendom till svenska folket och Waldemarsudde blev därigenom tillgängligt för allmänheten från och med 1948. Prins Eugen är jubileumsboken - ett rikt illustrerat praktverk. Här skildras prins Eugens mångfacetterade kulturgärning samt hans älskade Waldemarsudde med slottet, galleriet och parken med dess byggnader och skulpturer. Prinsen var en av sin generations främsta landskapsmålare. Vid sidan av den egna konstnärliga verksamheten utövade han även betydande mecenatskap för yngre konstnärer och han var även en konstsamlare av betydande mått. Hans samling utgör en av de främsta samlingarna av svensk sekelskifteskonst, med konstnärer som Ernst Josephson, Richard Berg, Nils Kreuger, Karl Nordström m fl.

Läs mer

Prins Eugen

Hans Henrik Brummer

Prins Eugen