Sture Allén

Utforska författaren

Sture Allén har varit professor vid Institutionen för språkvetenskaplig databehandling (Språkdata) vid Göteborgs universitet, en institution som han grundade 1972 – den första i världen på sitt område. Där har man under hans ledning bedrivit ett omfattande arbete inom datalingvistik och lexikografi. Stora lexikala projekt har vuxit fram, t.ex. Nusvensk frekvensordbok, Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok. Sture Allén såg också till att Svenska Akademiens ordlista över svenska språket datoriserades (från 11 uppl.) och tog initiativet till Svenska Akademiens grammatik som utkom i fyra band 1999.

Tillsammans med Kjell Espmark är Sture Allén författare till Nobelpriset i litteratur: en introduktion. Den finns även i en engelskspråkig version. Sture Allén har också skrivit flera svenska ordlistor för skolan, bl.a. Svensk ordlista som nu finns i sin 45e upplaga och har sin grund i Alfred Hässelbergs ordlista från 50-talet.

Sture Allén tog sitt inträde i Svenska Akademien 1980 på stol nr 3. Han efterträdde där språkforskaren Carl-Ivar Ståhle. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1986-1999. Sture Allén tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1980.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Kjell Espmark, Sture Allén

Nobelpriset i litteratur, kinesisk utgåva

Om boken

Nobelpriset i litteratur är den internationellt mest uppmärksammade företeelsen i svensk kultur och
därigenom också föremål för en mängd rykten och missförstånd.
För att tillgodose behovet av vederhäftg information har nu två av Svenska
Akademiens ledamöter, Sture Allén och Kjell Espmark, skrivit en kortfattad
introduktion till Akademiens arbete med Nobelpriset. I ett första avsnitt
behandlas Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid
valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga
Nobelevenemang. Temat för det andra avsnittet är värderingarnas historia,
dvs. hur kriterierna för Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat
mellan olika perioder. Boken avslutas med en fullständig
pristagarförteckning, inklusive prismotiveringar.

Utges även på svenska under titeln Nobelpriset i litteratur en introduktion.

Läs mer

The Nobel Prize in Literature

Kjell Espmark, Sture Allén

The Nobel Prize in Literature

Om boken

En tysk version av Nobelpriset i litteratur.

Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta politiska nivå.

Denna introduktion till Svenska Akademiens arbete med Nobelpriset utkom på svenska i sin första upplaga vid prisets 100-årsjubileum. Här behandlas bl.a. Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. Annat som tas upp är hur kriterierna för Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Boken avslutas med en fullständig pristagarförteckning, med prismotiveringar.

Läs mer

Der Nobelpreis für Literatur

Kjell Espmark, Sture Allén

Der Nobelpreis für Literatur

Om boken

Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta nivå. Nu kommer en rysk version av Svenska Akademiens bok om Nobelpriset i litteratur.

Här behandlas bl.a. Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. En viktig fråga som tas upp är också hur kriterierna för Svenska Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Avslutningsvis ges en fullständig pristagarförteckning, med Akademiens officiella prismotiveringar.

Läs mer

Nobelevskaja premija po literature

Kjell Espmark, Sture Allén

Nobelevskaja premija po literature

Om boken


Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta nivå. Nu kommer en fransk version av Svenska Akademiens bok om Nobelpriset i litteratur.

Här behandlas bl.a. Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. En viktig fråga som tas upp är också hur kriterierna för Svenska Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Avslutningsvis ges en fullständig pristagarförteckning, med Akademiens officiella prismotiveringar.

Läs mer

Le Prix Nobel de littérature

Kjell Espmark, Sture Allén

Le Prix Nobel de littérature

Om boken

Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta nivå. Nu har det kommit ut en spansk version av Svenska Akademiens bok om Nobelpriset i litteratur.
Här behandlas bl.a. Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. En viktig fråga som tas upp är också hur kriterierna för Svenska Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Avslutningsvis ges en fullständig pristagarförteckning, med Akademiens officiella prismotiveringar.
Boken är i högsta grad intressant för alla i den spanskpråkiga världen som vill veta mer om Svenska Akademiens arbete med Nobelpriset i litteratur. I den kan man bland annat få veta mer om hur det gick till när Akademien beslöt utdela priset till José Echegaray, Jacinto Benavente, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela och Octavio Paz.
En Español
El premio Nobel de Literatura tiene un gran impacto mediático. Cada año la decisión es precedida por multiples especulaciones y seguida de una gran diversidad de comentarios a todos los niveles. Ahora se ha publicado una versión traducida del libro de la Academia Sueca sobre el premio Nobel de Literatura. En él se trata entre otras cosas: el testamento de Alfred Nobel, los estatutos de la Fundación Nobel, el procedimiento sobre la elección del premiado, las motivaciones por las cuales ha sido elegido, asi como también la entrega en sí del premio y de los demás acontecimientos alrededor del premio Nobel de Literatura. Una pregunta importante a la cual se hace referencia son los criterios de la Academia Sueca para la evaluación del futuro ganador, los cuales han ido cambiando poco a poco en diferentes periodos. Al final de este pequeño libro se detalla una lista completa con los nombres de los laureados y sus correspondientes motivaciones del premio Nobel de Literatura.
El libro es en primer lugar interesante para todos los castellano parlantes del mundo que quieran saber más sobre el trabajo de la Academia Sueca en relación con el premio Nobel de Literatura. En él entre otras cosas se puede leer sobre el procedimiento seguido cuando eligieron a José Echegaray, Jacinto Benavente, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela y Octavio Paz.

Läs mer

El Premio Nobel de Literatura

Kjell Espmark, Sture Allén

El Premio Nobel de Literatura