Sture Allén

Utforska författaren

Sture Allén har varit professor vid Institutionen för språkvetenskaplig databehandling (Språkdata) vid Göteborgs universitet, en institution som han grundade 1972 – den första i världen på sitt område. Där har man under hans ledning bedrivit ett omfattande arbete inom datalingvistik och lexikografi. Stora lexikala projekt har vuxit fram, t.ex. Nusvensk frekvensordbok, Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok. Sture Allén såg också till att Svenska Akademiens ordlista över svenska språket datoriserades (från 11 uppl.) och tog initiativet till Svenska Akademiens grammatik som utkom i fyra band 1999.

Tillsammans med Kjell Espmark är Sture Allén författare till Nobelpriset i litteratur: en introduktion. Den finns även i en engelskspråkig version. Sture Allén har också skrivit flera svenska ordlistor för skolan, bl.a. Svensk ordlista som nu finns i sin 45e upplaga och har sin grund i Alfred Hässelbergs ordlista från 50-talet.

Sture Allén tog sitt inträde i Svenska Akademien 1980 på stol nr 3. Han efterträdde där språkforskaren Carl-Ivar Ståhle. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1986-1999. Sture Allén tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1980.

Utgivning

Om boken

Nobelpriset i litteratur är den internationellt mest uppmärksammade företeelsen i svensk kultur och
därigenom också föremål för en mängd rykten och missförstånd.
För att tillgodose behovet av vederhäftg information har nu två av Svenska
Akademiens ledamöter, Sture Allén och Kjell Espmark, skrivit en kortfattad
introduktion till Akademiens arbete med Nobelpriset. I ett första avsnitt
behandlas Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid
valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga
Nobelevenemang. Temat för det andra avsnittet är värderingarnas historia,
dvs. hur kriterierna för Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat
mellan olika perioder. Boken avslutas med en fullständig
pristagarförteckning, inklusive prismotiveringar.

Utges även på svenska under titeln Nobelpriset i litteratur en introduktion.

Läs mer

Kjell Espmark, Sture Allén

The Nobel Prize in Literature