Virginia M. Axline

Utforska författaren

Virginia M. Axline är författaren bakom Dibs söker sig själv: personlighetsutveckling genom lekterapi*. Virginia M. Axline har vunnit världsrykte som barnpsykoterapeut. Hon har varit professor vid medicinska fakulteten vid New York University och är nu privatpraktiserande psykoterapeut i New York.