Charles Baudelaire

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

En klassikeröversättning som redan blivit en klassiker i sig! I mitten av åttiotalet kom Ingvar Björkesons översättning av Charles Baudelaires banbrytande diktverk från slutet av 1800-talet, och har blivit en av vår tids ofrånkomliga dikttolkningar. Nu kommer den i ny påkostad utgåva i Norstedts klassikerbibliotek. Charles Baudelaire föddes 1821, och gav ut sitt mest berömda verk Det ondas blommor (Les fleurs du mal) 1857. Efter att ha dömts för osedlighet för sin bok plockade han bort sex dikter, men la till ytterligare 35 till andra utgåvan av boken. Baudelaire använde många chockerande bilder i detta sitt försök att förnya romantiken och söka skönheten i det onda, och blev väldigt betydelsefull för många av 1900-talets poeter. Man kan säga att den lyriska modernismen började med honom, ett halvt århundrade innan den bröt igenom på allvar. Ingvar Björkeson är en av vår tids främsta översättare och har kommit med oerhört viktiga bidrag till vår förståelse och förmåga att njuta av de riktigt stora klassikerna i litteraturhistorien. Vid sidan av Baudelaire har han under åttio- och nittiotalen bland annat översatt Dante Alighieris Den gudomliga komedin, Vergilius Aeneiden och Francesco Petrarcas Kärleksdikter.

Läs mer

Charles Baudelaire

Det ondas blommor