Melody Beattie

Utforska författaren

Melody Beattie är författaren till Bli fri från ditt medberoende: sluta kontrollera andra, börja bry dig om dig själv* och Din medberoendes guide till de tolv stegen: hur du hittar ditt rätta program och tillämpar de tolv stegen på dina egna problem*. Melody Beattie har själv varit narkoman och alkoholist. Hon har skrivit ett tiotal böcker – vid sidan om de ovannämnda bl.a. klassikern The Language of Letting Go – också den inom området självhjälp.>br>
Melody Beattie bor i södra Kalifornien och leder numera kurser för medberoende enligt Hazelden-metoden.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Melody Beattie

Den medberoendes guide till de tolv stegen