Bei Dao

Foto: Gunnar Malmqvist

Utforska författaren

Den kinesiske författaren Bei Dao föddes 1949 och är alltså årsbarn med den kinesiska folkrepubliken. Bei Dao betyder Den nordliga ön och är en pseudonym. Författarens verkliga namn är Zhao Zhenkai. Han började skriva under slutskedet av kulturrevolutionen i mitten på 70-talet och framträdde offentligt under den korta period från hösten 1978 till hösten 1980 då demokratimuren i Beijing blev ett forum för en litteratur som dittills varit förbjuden. Han utgav också under dessa år den stencilerade tidskriften Jintian (Idag) där många av de berättelser som sedan kom att ingå i samlingen Månen på papperet (svensk översättning 1986) först publicerades.Bei Dao var också aktivt engagerad i den demokratirörelse som växte fram på våren 1989 och kulminerade i studentdemonstrationerna på Himmelska fridens torg. I ett brev till de kinesiska ledarna hade Bei Dao och ett trettiotal andra intellektuella krävt demokratiska reformer och frigivande av de politiska fångarna. Brevet avslutas med raderna "Om Kina i all sin väldighet inte har plats för ett skrivbord kan jag givetvis inte välja tysnaden". Bei Dao lever idag i exil i Kalifornien. Alla Bei Daos diktsamlingar är tolkade av professor Göran Malmqvist som också har varit författarens introduktör i Sverige.

Utgivning

Om boken

Bei Dao är kanske den mest kände företrädaren för samtida kinesisk poesi. Han lever sen slutet av 80-talet i exil och är verksam som redaktör för en kinesisk litterär tidskrift som utgjort ett intellektuellt centrum för den demokratirörelse som led ett så brutalt nederlag på Himmelska Fridens torg i Beijing 1989. Hans poesi är dock allt annat än politiskt agitatorisk och det är inte att undra över att hans svenske själsfrände är Tomas Tranströmer. 1995 utkom en volym med hans samlade dikter. Den nya volymen, Lek för själar, innehåller dikter skrivna från 1996 och framåt.

Läs mer

Bei Dao

Lek för själar