Åke Daun

Utforska författaren

Åke Daun är född 1936. Han är professor i etnologi vid Nordiska museet och Stockholms universitet. Dauns specialitet är europeisk kultur. Han har varit kulturskribent i Dagens Nyheter och TCO-tidningen och är en ofta anlitad expert och föreläsare i etniska frågor.

Åke Daun har skrivit och medverkat i ett stort antal verk, däribland Svensk mentalitet (1998), Den europeiska identiteten (1997), Vägar till det förflutna (1996). Hans senaste bok Det allmänmänskliga och det kulturbundna (1999) visar hur allmänmänskliga motivationer möjliggör och begränsar allt mänskligt handlande. Det är inte biologin som har sista ordet utan historien, samhället, kulturen, individen och själva handlingssituationen.

Åke Daun är en ofta anlitad expert och föreläsare. Han står också bakom Sveriges största ordspråkssamling på nätet: www.livet.se/ord. Han har varit kulturskribent i Dagens Nyheter och TCO-tidningen.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Åke Daun

Det allmänmänskliga och det kulturbundna