Mats Ekholm

Utforska författaren

Mats Ekholm (född 1944) är professor vid Karlstads universitet. Han har varit ledare för Skolledarutbildningen i Sverige 1975-1990, Generaldirektör för Skolverket 1999-2002, för Myndigheten för skolutveckling 2003 och vid Utbildnings- och kulturdepartementet 2004-2005.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Mats Ekholm, Anders Fransson, Mats Ekholm, Björn Sandström

Praktisk intervjuteknik