Carl Bildt

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Uppdrag Europa ges ut inför folkomröstningen i september, men kommer att ha giltighet utöver denna dag. Det är en personligt färgad betraktelse över det europeiska uppdraget och Sverige. Bildt skisserar den historiska bakgrunden, de olika fördragen och hur frågorna står idag. Det handlar om utvidgning och spridning av välstånd, men också om Europas gränser, Turkietfrågan och den känsliga relationen till USA. Av allt detta har Carl Bildt personliga erfarenheter, både av skeendena och de viktigaste aktörerna.

Läs mer

Carl Bildt

Uppdrag Europa