Evelyn Billings

Utforska författaren

Evelyn Billings är australiensisk läkare. Tillsammans med sin man John utarbetade hon på 1960-talet metoder för naturlig födelsekontroll.