Bengt-Erik Andersson

Utforska författaren

Bengt-Erik Andersson är författare till Som man frågar får man svar: en introduktion i intervju- och enkätteknik*. Andra exempel på hans författarskap är Visionärerna, Generation efter generation och Utvecklingspsykologi.

Bengt-Erik Andersson är professor emeritus vid Institutionen för individ, omvärld och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han har undervisat lärare och blivande psykologer i intervjuteknik och lett en lång rad forskningsprojekt, i vilka stora enkäter och omfattande intervjuer kommit till användning.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Bengt-Erik Andersson

Som man frågar får man svar