Claes-Christian Elert

Utforska författaren

Claes-Christian Elert är författaren bakom standarverket Allmän och svensk fonetik, nu i sin åttonde upplaga.

Claes-Christian Elert, professor emeritus, har varit universitetslektor och docent vid Stockholms universitet – med undervisning i nordiska språk, allmän språkvetenskap och fonetik. Han har också varit professor i fonetik vid Umeå universitet, svensk utlandslektor i Washington och gästprofessor vid University of Minnesota, Minneapolis. Claes-Christian Elert tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1985.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Claes-Christian Elert

Allmän och svensk fonetik