Birgitta Ernby

Utforska författaren

Birgitta Ernby har, tillsammans med Martin Gellerstam och Sven-Göran Malmgren skrivit Norstedts första svenska ordbok, en illustrerad ordbok för barn. Birgitta Ernby har också ingått i projektgruppen kring Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok.

Birgitta Ernby, fil.dr vid Göteborgs universitet. Hennes avhandling handlar om namn på bohusländska fiskar. Fiskhandlare benämner fiskar efter färg, form och storlek (”rödtunga”, ”långa” etc.) medan fiskhandlaren benämner fisken så att den ska locka konsumenten (”marulk” blir ”kotlettfisk” etc.).