Amanda Foreman

Foto: Brian Smith

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

En biografi över en av 1700-talets vackraste, mäktigaste och märkligaste kvinnor. På ytan var hon societetens älskling, en modedrottning med stort politiskt inflytande. Samtidigt förnedrades hon i pressen för sitt leverne: hon missbrukade droger, spelade bort astronomiska summor på kortspel och delade älskarinna med sin man. Georgianas tragiska liv skildras mot bakgrund av de stora politiska händelser hon upplevde på nära håll: amerikanska frihetskriget, regentkrisen och franska revolutionen.

Läs mer

Amanda Foreman

Georgiana