Carol Gilligan

Utforska författaren

Carol Gilligan är författaren bakom boken Med kvinnors röst: psykologisk teori och kvinnors utveckling*. Under sin tid som lärare vid Harvarduniversitetet kom hon att sätta fokus på den moraliska utvecklingen hos kvinnor. Enligt Gilligan tänker män i termer av regler och rättvisa medan kvinnor är mer benägna att tänka i termer av relationer och omvårdnad.

Carol Gilligan var professor vid Harvarduniversitetet i USA under trettiofem år. Hon har också en viktig roll vid bildandet av ”Harvard Center on Gender and Education” som till stor del möjliggjorts genom stora donationer från skådespelerskan Jane Fonda. Carol Gilligan är sedan 2002 professor vid universitetet i New York.*Titeln finns som print-on-demand och kan tryckas till vid beställning.