Brian Greene

Foto: Jerry Bauer

Utforska författaren

Brian Greene, verksam vid Columbia University, New York, fick sitt publika genombrott med Ett utsökt universum (2001) som nominerades till Pulitzerpriset.

"Brian Greene is the cutest thing to happen to cosmology since the neutrino"
Janet Maslin, New York Times

Utgivning

Om boken

Rummet och tiden är två av hörnstenarna i kosmos. Men vi vet väldigt lite om vad rummet och tiden egentligen är för något. Är rummet en enhet? Måste tiden alltid gå framåt? Kan universum existera utan rummet och tiden? Kan vi resa i tiden? De här frågorna bildar stommen i Greenes nya bok Det stoff varav kosmos väves och leder oss direkt fram till den moderna fysikens frontlinje. Det som en gång i tiden var Newtons statiska koncept med rummet och tiden som absoluta storheter, och sedan relativiserades av Einstein till det mer flytande begreppet rumtid har nu splittrats upp i mindre betydelsebärande enheter. Greene visar att ingenting säger att tiden alltid måste vara linjär och ha en viss riktning - och kvantmekaniken har ju redan bevisat att teleportation är möjligt. Åtminstone på papperet kan objekt förflyttas enorma avstånd på ett ögonblick. I Det stoff varav kosmos väves finns samma lediga språk, samma tankedjup och skruvade humor som gjorde Ett utsökt universum till en populärvetenskaplig klassiker. Oavsett vilka förkunskaper läsaren har, kan han eller hon följa med Brian Greene in i ännu en hisnande lektion om vårt universum, genom tid och rum.

Läs mer

Brian Greene

Det stoff varav kosmos väves

Om boken

Supersträngar, dolda dimensioner och sökandet efter den slutgiltiga teorin Den moderna fysiken vilar på två grundpelare: Einsteins relativitetsteori ? som förklarar hur stjärnor, galaxer eller tiden fungerar i universiell skala ? och kvantfysiken, läran om hur atomer och elektroner beter sig. Problemet är bara att de två teorierna är sinsemellan oförenliga. Om den ena är rätt kan egentligen inte den andra vara det. Men nu finns en ny teori som kan förklara allt som sker i universum och som kan förena kvantfysik med relativitetsteori. Denna "Theory of Everything" kallas för Supersträng-teorin. Med stor lekfullhet och pedagogisk förmåga går Brian Greene läsaren till mötes och förklarar detta, kanske det "svåraste" ämnet i världen, så att även en läsare utan kunskaper i fysik kan förstå. Det är imponerande, intressant och stundom riktigt underhållande. Brian Greene har jämförts med Stephen Hawking.

Läs mer

Ett utsökt universum

Brian Greene

Ett utsökt universum