Hjalmar Gullberg

Utforska författaren

Hjalmar Gullberg (1898-1961) är en av den svenska nittonhundratalslitteraturens verkligt betydande författare. Hans sätt att förena klassisk verskonst med modern enkelhet, högstämdhet med humoristiska infall, allt på ett språk som är tidlöst, lärt och lättillgängligt, har gjort honom till en av våra mest uppskattade poeter. 

Utgivning

Om boken

Läs mer

Hjalmar Gullberg, Frans G. Bengtsson, Anders Palm

Dikter