D. D. Guttenplan

Utforska författaren

D. D. Guttenplan är amerikansk journalist, numera bosatt i London. Han är verksam i tidningar och tidskrifter såsom The Nation och The Atlantic.

Utgivning

Om boken

Den 11 januari 2000 inleddes en rättegång i London som skulle bli en av de mest betydelsefulla vad gäller förintelsen av judarna under andra världskriget. Men det var inte en lägerkommendant som stod inför rätta, utan själva Historien. Får man tvivla på att det fanns gaskamrar i Auschwitz? Får man kalla den som tvivlar för en förfalskare? På ena sidan stod ett bokförlag och författaren Deborah Lipstadt, som skrivit om förintelseförnekare. På den andra stod historikern David Irving, som stämt dem för förtal, eftersom han hävdade att hans tvivel på historien om massmordet på judarna var rimligt. Om David Irving vann, skulle då fältet vara fritt för alla som hävdar att utrotningslägren aldrig existerat? Risken var överhängande. D. D. Guttenplans reportage om Irvingrättegången är en spännande och ingående skildring av huvudpersonerna i rättssalen, av historien om lägren och hela historieskrivningen om Förintelsen. En viktig bok om ett avgörande rättsfall, en dom över 1900-talet.

Läs mer

D. D. Guttenplan

Förintelsen inför rätta