Stig Hadenius

Utforska författaren

Stig Hadenius (1931-2010) var publicist, författare och professor emeritus i journalistik. Han doktorerade 1964 på svensk unionspolitik.
Han var docent vid Göteborgs universitet, sekreterare i pressutredningen år 1972, chefredaktör på Västgötademokraten (s) i Borås samt pressattaché i Washington DC innan han blev Sveriges första professor i journalistik.

Stig Hadenius skrev barnböcker, läroböcker, böcker om politisk nutidshistoria, samt biografier om Folke Bernadotte och Gustaf V. Hans mest framgångsrika bok är Massmedier: press, radio & tv i förvandling med Lennart Weibull, som tryckts i ett stort antal upplagor. Han deltog ofta med kritiska inlägg i offentliga debatter i till exempel Dagens Nyheter.

Stig hann precis avsluta sin bok om drottning Victoria innan han avled.

Utgivning

Om boken

Drottning Victoria är i dag i stort sett okänd för svenskarna men hon är ändå för många förknippad med Solliden på Öland, och naturligtvis med Axel Munthes San Michele samt med Hildasholm i Dalarna. En del kanske också känner till hennes glädje över att bli hedersöverste vid ett preussiskt regemente och hennes aktivitet under bondetåget.

År 2010 blir det åttio år sedan Victoria (1862-1930, drottning från 1907) dog i Rom med hjälp av Axel Munthe. Bakom sig hade hon ett liv av sjukdom och besvikelser men hon kämpade tappert och levde ingalunda innehållslöst. Tvärtom. Victoria är verkligen intressant som person. Hon var visserligen hårt uppfostrad men trots detta tidigt otrogen med makens adjutant.
Victoria hade en hård barndom på slottet i Karlsruhe, hennes ständiga hosta grundlades i den kalla sängkammaren. Äktenskapet med Gustaf var inte lyckligt. Hela sitt liv kämpade hon mot olika sjukdomar men var politiskt aktiv. Hennes förhållande till Axel Munthe var fascinerande. Hon fick tre söner men hade en god relation endast med Wilhelm. Gustaf Adolf tyckte hon inte om och lille Erik var svårt sjuk.
Victoria var under ett par decennier en viktig politiker i Sverige. Hon var starkt konservativ och försökte efter bästa förmåga driva på kronprinsen/kungen i kampen mot norrmännen och mot demokrati och parlamentarism. Utan henne kanske det inte hade blivit ett så utmanande tal på borggården i februari 1914.

Läs mer

Stig Hadenius

Drottning Victoria av Sverige