Eric J. Hobsbawm

Utforska författaren

Eric J. Hobsbawm, född 1917, är professor emeritus i ekonomisk historia vid Birkbeck College, Londons universitet. Han är en av de ledande forskarna inom den brittiska marxistiska traditionen.

Utgivning

Om boken

Är fullständig objektivitet möjlig? Vad skiljer en "marxistisk historiker" från en "ickemarxistisk historiker?" Det är några frågor som professor Eric Hobsbawm tar upp i sin nya essäsamling. Boken rör sig över historievetenskapens hela fält och tar upp principiella och metodologiska frågor. Texterna behandlar olika ämnen, men boken har ändå ett klart urskiljbart tema: studiet av historia, hur det går till, vad det ska tjäna till och hur det förhåller sig till det förflutna, nutiden och framtiden. Eric Hobsbawm föddes i Alexandria 1917 och är en av vår tids mest kända historiker.

Läs mer

Eric J. Hobsbawm

Om historia