Per I. Gedin

Utforska författaren

Per I. Gedin är född 23 juli 1928 i Berlin, Tyskland. Efter en filosofie licentiatexamen i konsthistoria vid Uppsala universitet började han arbeta på Albert Bonniers Förlag som chef för Bokklubben Svalan. 1957 tog Gedin initiativet till Sveriges första moderna pocketutgivning. Under tjugofem år, 1961–1986, var han bokförläggare på Wahlström & Widstrands förlag. 1987 startade han Gedins Förlag, vilket han sedan drev till fram till 1998.

Under sin verksamma tid som förläggare också var mycket engagerad i branschfrågor och och förlagshistoria. 1975 gav han ut Litteraturen i verkligheten (översatt till norska, finska och engelska) som sedan länge betraktas som ett standardverk och används som kurslitteratur på svenska universitet och högskolor. Han har under flera perioder även varit styrelseledamot i Svenska Bokförläggareföreningen – där han bland annat tog initiativet till Augustpriset 1989 – och dess ordförande 1990–1993. 1999 utnämndes Gedin till fil.hedersdr vid Stockholms universitet och 2012 erhöll han Övralidspriset.

Sedan 1999 är Per I. Gedin huvudsakligen verksam som författare. Han har bland annat skrivit memoarboken Förläggarliv (1999) och uppmärksammade biografier om Karl Otto Bonnier (2003), Verner von Heidenstam (2006), Carl Larsson (2011) och Isaac Grünewald (2015).

Utgivning

Om boken

Litteraturen i verkligheten är Per I. Gedins insiktsfulla bok om förlagsvärlden, berättad inifrån. Gedin ger en levande skildring av den svenska förlagshistorien blandat med kritik och framåtblickar. Boken betraktats som ett standardverk och har länge använts som kurslitteratur på svenska universitet och högskolor.

"Gedin driver sina teser med energi och bravur. Han sänder upp ett sprakande fyrverkeri av fakta, siffror, citat, referenser och generaliseringar som upplyser hela himlen."
Åke Lundqvist Dagens Nyheter

"Gedin sätter in en hel genre i ett historiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang, med en lärdom och kringsyn av ovanliga mått […] som genrehistoria och sakkunnig redovisning av romanens öden i dagens och gårdagens samhälle har Gedins bok utomordentliga kvaliteter."
Karl Åke Kärnell, Svenska Dagbladet

"Per Gedin ger oss en kunnig, gedigen historisk tillbakablick över bokmarknadens historia, uppkomsten av en läsande och bokkonsumerande allmänhet och bokens förvandling till vara."
P.O. Enquist Expressen

Läs mer

Per I. Gedin

Litteraturen i verkligheten