Tor G. Hultman

Utforska författaren

Tor G. Hultman är författaren till Svenska Akademiens språklära som är en populärt skriven översikt över svenskans grammatik.

Tor G. Hultman har varit professor i svenska med didaktisk inriktning vid Lunds universitet (Lärarhögskolan i Malmö). Han har långvarig och mångsidig erfarenhet av svenskämnets alla aspekter, inte minst som lärarutbildare och läromedelsförfattare (ur Svenska Akademien informerar Nr 26). Tor G. Hultman tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1991.

Utgivning

Om boken

Den stora Svenska Akademiens grammatik (1999) har fått en mindre efterföljare i Svenska Akademiens språklära. Det är en populärt skriven översikt över svenskans grammatik. Den följer i stort sett Svenska Akademiens grammatik i systematiken men är inte så detaljrik. Den strävar efter en mer lättillgänglig framställningsform, bland annat genom att använda svenska termer i största möjliga utsträckning, där det inte finns vedertagna internationella sådana. Den tar också tydligare ställning i språkriktighetsfrågor. Boken har vuxit fram i samarbete med Akademiens språkkommitté och granskats av en referensgrupp.

Läs mer

Tor G. Hultman

Svenska akademiens språklära