Sven Järverud

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Hunddressyren står i ett utvecklingsskede som går mot medveten kunskap om hur hunden reagerar i olika situationer. Vi vet hur hunden ska behandlas för att trivas och hur hunden ska påverkas för att effektivt uträtta det vi önskar. Tidigare dressyrteknik har övergått till ett dressyrkunnande som gör att de flesta hundar kan anpassas i samhället och att de kan utbildas. Din hund fortsätter handlar om hundens beteende och hur du påverkar hunden. Den tar upp hur inlärning går till och hur du bäst når bestående resultat. Enkla och instruktiva stegringsplaner på ett stort antal dressyrmoment visar hur träningen går till och både du och hunden har roligt. Du förstår hunden och den förstår dig. Resultatet blir att du och din hund når bättre resultat genom rätt inlärning. Att lyckas gör dig tillfredsställd och hunden glad. Var aktiv tillsammans med din hund och ni får en fin gemenskap. Din hund fortsätter har i många år använts som kursbok i brukshundklubbarnas utbildningar. Bokens upplägg är lätt att följa och fungerar därför utmärkt även för den som på egen hand vill lära känna och träna sin hund.

Läs mer

Sven Järverud, Gunvor Klinteberg-Järverud af, Alf Lannerbäck

Din hund fortsätter