Arne Jarrick

Foto: Ulla Montan

Utforska författaren

Arne Jarrick är professor i historia vid Stockholms universitet. Som historiker utforskar Jarrick hur människor tänker och orienterar sig i världen och vilka krav de ställer på varandra, och för detta ändamål tjänar historien som hans laboratorium. Arne Jarrick har skrivit en serie böcker om den mänskliga tanken; serien behandlar religiös väckelse, upplysningen, brott och straff, namnskick, kärlek och sex och nu senast självmordets historia i Hamlets fråga. Arne Jarrick har familj; fyra barn, varav tre är vuxna. Han har varit sommarvärd i P1 två gånger; vilket han tyckte var mycket roligt!

Utmärkelser
Hertig Karls pris, 1999

Utgivning

Om boken

Det är inte bara tragiska hjältar som har ställt sig den ödesdigra frågan om »att vara eller inte vara« och besvarat den på Hamlets vis. Också pigor och drängar har gjort det. Trots att självmördarna återfinns på alla platser och i alla tider har de aldrig varit många. Ändå är det få som provocerat sin omgivning såsom självmördarna. De har avhandlats i traktater och pamfletter, i såväl den höga som den låga litteraturen. Självmordet var en skam och en synd som bestraffades med ärelös begravning. Varför så mycken möda ägnats något så marginellt som självmordet försöker Arne Jarrick komma underfund med i Hamlets gåta. Ett förklaring kan vara att självmordet riktar sig lika mycket mot de efterlevande som mot självmördaren. Arne Jarrick är professor i historia vid Stockholms universitet och har skrivit flera böcker om den mänskliga tankens förändring genom historien, senast Kärlekens makt och tårar.

Läs mer

Arne Jarrick

Hamlets fråga