Lennart Koskinen

Foto: Lennart Edling

Utforska författaren

Lennart Koskinen är en välkänd profil i såväl kyrkliga som profana sammanhang. Han är präst i Svenska kyrkan och väckte tidigt svenska folket med sitt "God morgon, Gud" på klingande finlandssvenska i Sveriges radios morgonböner.

Han är teol dr, forskare och företagskonsult med etik- och livsåskådningsfrågor som specialitet. Lennart Koskinen är en flitigt anlitad föredragshållare och otaliga är de som entusiasmerats genom hans seminarier runt om både i Sverige och utomlands. Hans etikbok Vad är rätt? Handbok i etik utnämndes till 1993 års PA-bok. I Tro på framtiden (1994) introducerar Lennart Koskinen sin possibilistiska samhällsvision och i Vildmannen och vargkvinnan (1996) använder han de gamla myterna och berättelserna som modeller för den nya jämställda människan. Etik, ekonomi och företagets själ, utkom våren 1999, tar upp den just nu mycket omdiskuterade frågan: "Kan hög moral och god ekonomi förenas". Lennart Koskinens böcker har översatts till finska. Foto: Lennart Edling

Utgivning

Om boken

Läs mer

Lennart Koskinen

Vildmannen och vargkvinnan