Ulla-Britt Kotsinas

Foto: ©Maud Nicander & Lars Tunbjörk

Utforska författaren

Ulla-Britt Kotsinas har skrivit ett tiotal böcker som alla har med invandrares svenska och med slang att göra: Förortsslang, tillsammans med Dogge Doggelito, En bok om slang, typ, Norstedts svenska slangordbok, Stockholmsslang: från 80-tal till 80-tal m.fl.

Ulla-Britt Kotsinas är professor emerita vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Hon har forskat om invandrares svenska, om Rinkebysvenska – numera förortssvenska, dvs andragenerationens svenska, om äldre stockholmsspråk m.m. och har flera gånger fått pris för sin forskning. Hon tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1992. Hennes avhandling 1982 hette Svenska svårt: några invandrares svenska talspråk.