Hugo Lagercrantz

Foto: Olle & dom

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Blir barn sjuka av att se på teve? Hur länge kan mitt barn ha feber? Vad händer i fostrets hjärna under graviditeten? Som förälder är det ibland svårt att få klara besked om vad man bör göra när barnet blir sjukt. Därför har två av Sveriges främsta barnläkare skrivit sin egen barnläkarbok. Salomon Schulman och Hugo Lagercrantz är inte rädda för att slå hål på myter; det kan handla om alltifrån gluten till tevetittande eller vaccination av barn. Bokens första del behandlar barnets hela utveckling från livmodern till puberteten. Den andra delen innehåller sjukdomsbeskrivningar och anvisningar för hur föräldrar bör agera när barnet blir sjukt. Här finns tips och råd om hur den vuxne ska agera vid inte bara sjukdomsfall utan även när barn drabbas av skador och förgiftningar. Slutligen innehåller boken ett appendix med symtomkatalog, förslag på vad ett vettigt hemapotek bör innehålla, information om alla institutioner och organisationer som arbetar med barns hälsa och mycket mer.

Läs mer

Hugo Lagercrantz, Johan Andersson, Björn Andersson

Dr Lagercrantz & dr Schulmans barnläkarbok